Vyhledávání


Možnost vrácení vstupného 2021

11.05.2021 21:48

FESTIVAL SE Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉ SITUACE PŘESOUVÁ NA 18.06.2022.
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a není třeba je vyměňovat.
PODPOŘTE SVÉ OBLÍBENÉ KAPELY A VŠECHNY, KTEŘÍ PRO VÁS ODYSSFEST PŘIPRAVILI!
Uschovejte si vstupenky a přijďte v roce 2022!

Pokud Vám nový termín nevyhovuje, lze požádat o vrácení vstupného,
nejpozději však do 30. LISTOPADU 2021.
Aktuální info k vracení vs tupného

Vstupenky zakoupené přes síť Ticketportal vrátíte tam.

Vstupenky zakoupené u pořadatelů vrátíte u Michala Kuchaříka. Prosím předem ho kontaktujte tel.603203313 nebo email: kucharik@atoll.cz .

Děkujeme za pochopení a přejeme hlavně pevné zdraví.

Za pořadatele Michal Kuchařík