Vyhledávání


Bezpečnostní pravidla

Respektováním těchto pravidel ulehčíte organizaci festivalu. Respektujte pokyny pořadatelů a jím pověřených osob k zachování vaší bezpečnosti a pořádku v areálu (pořadatelé v hasičských uniformách nebo lidé označení reflexní vestou).

 •  vstup do areálu je povolen pouze s platnou vstupenkou – ta bude při vstupu doplněna identifikačním náramkem, který slouží zároveň i jako vrácenka. Při ztrátě náramku již nebude vstup do areálu umožněn. Ten, kdo se neprokáže náramkem bude z areálu vykázán. Pořadatelé a jím pověřené osoby mohou z areálu vykázat osoby ohrožující bezpečnost návštěvníků, popř. přivolat Policii ČR.
 • do areálu platí po celou dobu festivalu zákaz vnášení nebezpečných předmětů  (lahve, nože,  zbraně, apod. ..) a vlastního alkoholu – pořadatel a jím pověřené osoby mohou z tohoto důvodu provést vaší osobní bezpečnostní prohlídku při vstupu areálu.
 •  deštníky radši nechejte doma, pláštěnka nikomu nebude bránit ve výhledu.
 • pořadatel nenese odpovědnost za škody či ztráty způsobené na věcech návštěvníků, ani za újmu na zdraví  – VSTUP DO AREÁLU FESTIVALU JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.
 • nechejte své domácí mazlíčky doma – bude jim tam určitě lépe.            

Organizační informace

 • areál festivalu bude návštěvníkům zpřístupněn 22.6.2024 od 11.00
 • bude připraveno velké parkoviště na poli za vesnicí. Na parkoviště z Vaší strany příjezdu Vás navedou dopravní značky. Dále budou  na příjezdových trasách pořadatelé, kteří vám poradí.
 • upozorňujeme, že v celé obci bude platit zákaz stání, dále omezení rychlosti na 30km/hod. Policie ČR bude tyto zákazy kontrolovat a pokutovat!!!
 • v areálu bude k dispozici zdroj pitné vody zdarma.
 • akce se bude konat za každého počasí.
 • na bezpečný průběh akce bude dohlížet pořádková služba, hlídky hasičského sboru a  zdravotnický dozor.

Ubytování a informace o areálu:

Plán areálu

www.parketujezd1978.cz/parket/technicke-parametry/

Moc Vám děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu!!

Pořadatelé festivalu